Νέο! Προστέθηκαν ανακοινώσεις σχετικά με την ενημέρωση γονέων για το β' τετράμηνο (16/2/2012)

Νέο! Προστέθηκαν ανακοινώσεις σχετικά με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2012 (8/2/2012)

Νέο! Αναρτήθηκε η εγκύκλιος για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα (στις ανακοινώσεις του σχολείου) (2/2/2012)
Περισσότερες πληροφορίες στο www.minedu.gov.gr.